Projekt

Kungsbacka-Hanhals Församling – Om- och tillbyggnad Kyrk-Caféet
Propoint – Lokalanpassning
Erlandssons Bygg – Fuktsanering hyreshus
Astra Zenica – Lokalanpassning träpartier
Göteborgs Stadsbibliotek – Lokalanpassning träpartier
Kållereds Kyrka – Fuktsanering, Platon golv
Sankt Gertruds Kapell – Renovering, byte kök
Mölndals Församling – Renovering, tillbyggnad
Toleredsskolan – Renovering ventilation
Kungsbacka Kommun – Renovering Gårdskulla Förskola
HSB Lindome – Renovering bostadsrätter
Prefab hus – Diverse husleverantörer
Privatpersoner – Nybyggnation, renovering, Fuktsanering, tillbyggnad mm.